Cannabis blir lagligt i Tyskland

Cannabis blir lagligt i Tyskland från och med den 1 april 2024. En ny lag gör det tillåtet att inneha och odla drogen hemma.

Den 1 april 2024 kommer Cannabis bli lagligt i Tyskland

Från och med den 1 april kommer det inte längre vara kriminellt att inneha eller odla cannabis i Tyskland, efter att lagen passerat sitt sista hinder i Bundesrat, förbundsstaternas kammare, i fredags.

Vuxna över 18 år kommer att få inneha upp till 25 gram cannabis och odla högst tre plantor hemma. Från och med den 1 juli kan icke-kommersiella “cannabisklubbar” förse upp till 500 medlemmar med en maximal månatlig mängd på 50 gram per medlem.

“Kampen var värd det,” skrev hälsominister Karl Lauterbach på X, tidigare Twitter, efter beslutet. “Använd denna nya möjlighet ansvarsfullt.”

“Förhoppningsvis är detta början på slutet för den svarta marknaden idag,” tillade han.

Fram till slutet diskuterade regeringsrepresentanter från förbundsstaterna om de skulle använda sin rätt i Bundesrat att sammankalla en “medlingskommitté” för att lösa oenigheter om lagen med Bundestag, kammaren för federala representanter. Detta skulle ha försenat lagen med ett halvår. Men vid lunchtid bestämde de sig mot det i en omröstning.

Staterna fruktar att deras domstolar kommer att överbelastas. På grund av en amnestibestämmelse i lagen måste tiotusentals gamla fall relaterade till cannabis granskas på kort tid.

Dessutom kritiserades mängden cannabis som tillåts för innehav som för hög och bristen på förbudsområden runt skolor och förskolor.

Lauterbach tillkännagav flera ändringar av lagen före den 1 juli i ett uttalande. Cannabisklubbar kommer nu bara behöva inspekteras “regelbundet” istället för “årligen” – en mindre ansträngande börda – för att minska trycket på statliga myndigheter. Missbruksförebyggande åtgärder kommer att stärkas.

Även om detta inte var tillräckligt för att fullständigt tillfredsställa många stater, hindrade det inte Bundesrat-medlemmar från att godkänna lagstiftningen i fredags. I varje stat, med undantag för Bayern, är partier från den federala regeringen vid makten.

Avkriminaliseringslagstiftningen är det som kallas “första pelaren” i en tvåstegsplan för att legalisera cannabis i landet. “Andra pelaren” förväntas efter avkriminaliseringslagen och skulle inrätta kommunala femåriga pilotprogram för statskontrollerad cannabis som ska säljas i licensierade butiker.

Se även: Är CBD Lagligt i Sverige?

Referenser kring legaliseringen av Cannabis i Tyskland