Kan CBD hjälpa vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom?

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett begrepp som används för att beskriva två kroniska, inflammatoriska mag-tarmsjukdomar: Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. Båda tillstånden innebär inflammation i matsmältningskanalen och kan leda till svår smärta, diarré och undernäring.

IBD kan påverka individens livskvalitet avsevärt och patienten kan få ångest, vara nedstämd, bli omotiverad och detta har lett vissa forskare att undersöka potentiella terapeutiska ingripanden.

Ett lovande forskningsområde är användningen av cannabidiol (CBD), som är en icke-psykoaktiv förening som finns i cannabisväxter. Denna artikel går djupare in på den potentiella rollen CBD kan ha vid behandling av IBD och den nuvarande evidensen som stöder dess användning.

CBD och det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet (ECS) är ett komplext cellsignaleringssystem som finns över hela människokroppen. Systemet spelar en kritisk roll för att upprätthålla homeostas, och reglerar olika fysiologiska processer som humör, smärta och inflammation.

ECS består av endocannabinoider, receptorer (CB1 och CB2) och enzymer som syntetiserar och bryter ned endocannabinoider. CBD tros påverka ECS genom att interagera med dessa receptorer och enzymer, och i slutändan modulera olika cellulära processer.

De potentiella fördelarna med CBD vid IBD härstammar från dess antiinflammatoriska, immunmodulerande och smärtstillande egenskaper, som alla är avgörande för att hantera sjukdomens symtom. CBD:s antiinflammatoriska effekter är särskilt lovande, eftersom de skulle kunna bidra till att minska inflammationen i matsmältningskanalen och lindra IBD-symtom.

Prekliniska studier

Flera prekliniska studier har visat lovande resultat för CBD:s användning vid behandling av IBD. I djurmodeller av kolit har CBD visats reducera inflammation och förbättra sjukdomsutgången. Till exempel visade en studie publicerad i British Journal of Pharmacology att CBD minskade inflammation och skador avsevärt i en musmodell av kolit, vilket antyder dess potentiella terapeutiska fördelar vid IBD.

En annan studie publicerad i Journal of Crohn’s and Colitis undersökte effekterna av CBD på tarmarnas inflammation och rörlighet hos möss. Forskarna upptäckte att CBD minskade inflammation och normaliserade tarmrörligheten, vilket ledde till en minskning av diarré. Dessa resultat tyder på att CBD skulle kunna hjälpa till att hantera IBD-symtom genom att rikta in sig på inflammation och avvikelser i tarmrörelser.

Kliniska prövningar

Även om prekliniska studier ger en grund för att förstå CBD:s potentiella roll vid IBD, är kliniska prövningar på människor nödvändiga för att validera dess säkerhet och effektivitet. Även om det är begränsat, har kliniska bevis börjat framträda.

En pilotstudie publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology undersökte användningen av CBD-rik cannabis hos 21 patienter med Crohns sjukdom. Deltagarna fick ett CBD-rikt cannabisextrakt i åtta veckor, och forskarna utvärderade deras kliniska respons och sjukdomsaktivitet. Resultaten visade att 10 av 21 patienter (48%) uppnådde klinisk remission, medan andra rapporterade betydande förbättringar av symtom som smärta och diarré.

En annan studie publicerad i Inflammatory Bowel Diseases utvärderade säkerheten och effektiviteten av CBD hos 32 patienter med ulcerös kolit. Studien fann att användningen av CBD tolererades väl och förknippades med förbättringar i patienternas livskvalitet, även om inga signifikanta skillnader i klinisk remission eller respons observerades.

Även om dessa studier tyder på att CBD kan hjälpa till att hantera IBD-symtom, krävs mer rigorösa kliniska prövningar med större urval och placebokontroller för att fastställa dess effektivitet och säkerhet på ett övertygande sätt.

Säkerhet och biverkningar

CBD anses generellt vara säkert, med milda biverkningar som yrsel, trötthet och mag-tarmproblem som rapporterats i vissa fall. Det är dock viktigt att beakta potentiella läkemedelsinteraktioner, särskilt om en person tar andra mediciner för IBD eller andra hälsotillstånd. Patienter bör rådgöra med sin vårdgivare innan de använder CBD för att hantera sina IBD-symtom.

Slutsats

CBD innehar ett löfte som en potentiell terapeutisk intervention för inflammatorisk tarmsjukdom. Prekliniska studier och begränsade kliniska prövningar tyder på att CBD kan hjälpa till att hantera IBD-symtom genom att minska inflammation och påverka tarmrörligheten. Mer omfattande kliniska studier behövs dock för att fastställa dess säkerhet och effektivitet. Som alltid bör patienter diskutera användningen av CBD med sin vårdgivare för att säkerställa att det är lämpligt och säkert för deras specifika situation.

Läs mer om CBD olja här: En guide till att köpa CBD-produkter

Källförteckning

Källor jag har använt mig utav för att skriva denna artikel:

  1. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/inflammatorisk-tarmsjukdom-ibd-kronisk/
  2. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.2010.00791.x
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7215817/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32149543/
Lite kort om mig själv

Jag är den som kallas CBD Snubben av mina närmaste vänner. Namnet kommer ifrån när jag började testa olika CBD oljor eftersom jag inte kunde hitta några tillförlitliga recensioner online. Efterhand som jag utforskade mer och delade mina erfarenheter, började jag prata allt mer om CBD med mina kompisar, och därav uppstod smeknamnet CBD Snubben.

Lämna en kommentar