Vad är THCP?

I den ständigt förändrande världen av cannabis kan det vara enkelt att missa några av de mer unika beståndsdelarna i denna mångfasetterade planta. Oftast stjäl THC och CBD all uppmärksamhet. Men nu har en ny komponent dykt upp. Gör plats för THCP, även känt som tetrahydrocannabiphoro, som tar ett steg framför CBG och CBN.

Första studier indikerar att THCP kan vara upp till 30 gånger starkare än traditionell THC (delta-9), vilket väcker intresse för dess potentiellt mer påtagliga fördelar. Forskare utforskar dess möjliga användningsområden som sträcker sig från smärtlindring till humörförbättring. 16:e januari blev flera substanser av THCP olagliga i Sverige, läs mer i pressmeddelandet från regeringen.

Artikeln ger en djupare inblick i vad som gör denna nyligen upptäckta cannabinoid unik. Den utforskar dess potentiella terapeutiska effekter, hur användningen känns och den nuvarande juridiska situationen kring denna substans.

Vad är THCP?

THCP är en nyupptäckt fytocannabinoid med en liknande struktur som den mer kända cannabinoiden Δ9-THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), som är den huvudsakliga föreningen ansvarig för de psykoaktiva effekterna av cannabis. Skillnaden mellan THCP och Δ9-THC ligger i längden på deras sidoskedjor; THCP har en sidoskedja med sju led, medan Δ9-THC har en kortare. Denna längre sidoskedja i THCP är vad som tros bidra till dess kraftfulla biologiska aktivitet.

Missa inte artiklar som: Indica vs Sativa i CBD – Vad är skillnaden? & Vad säger Hampa Lagen? En Genomgång av CBD-Lagar i Sverige

Forskning har visat att THCP har en stark bindningsförmåga till CB1-receptorn i människokroppen, jämförbar med CP55940, en stark CB1-agonist. Denna bindning till CB1-receptorn kan förklara dess kraftfulla cannabimimetiska egenskaper, vilket inkluderar effekter som minskad rörlighet, smärtlindring, katalepsi (en form av rörelsehämning) och sänkt kroppstemperatur.

Det endocannabinoida systemet (ECS), som spelar en central roll i att upprätthålla vår inre balans (homeostas) och välmående. Detta system reagerar på cannabinoider som delta-9 THC och THCP genom sina receptorer, CB1 och CB2.

THCP, med sin längre kolkedja, antas ha en starkare förmåga att binda till CB1-receptorn jämfört med THC, vilket kan leda till starkare effekter.

THCP är en mycket ovanlig komponent i cannabisplantan och förekommer i stort sett under 1% av växtens totala kemiska innehåll.

-CBD Snubben

Denna profil av effekter liknar de som induceras av THC, vilket tyder på att THCP kan spela en viktig roll i de farmakologiska egenskaperna hos vissa cannabisvarianter som annars inte skulle kunna förklaras enbart genom närvaron av Δ9-THC.

Tester på zebrafiskar

Ett test från Xie, Zhongtang, Guanghua Lu, and Yeting Yu. under 2022 [5], undersökte effekterna av tidig exponering för thiacloprid (THCP), en vanlig neonicotinoid insekticid, på zebrafisk (Danio rerio) embryon. Zebrafiskar är en modellorganism ofta använd i toxikologiska studier. Embryona exponerades för olika koncentrationer av THCP (1, 10, 100, 1000 och 10,000 μg/L) under fem dagar, följt av en 20-dagars återhämtningsperiod i THCP-fritt vatten. Syftet var att utforska hur tidig exponering påverkar zebrafiskens utveckling, antioxidantförsvar och neurotransmittersystem, samt att undersöka deras återhämtningsmekanismer.

Resultaten visade att exponering för THCP orsakade utvecklingstoxicitet och oxidativ stress hos zebrafiskarna. Hypoaktivitet, beteendeförändringar (minskad undvikande och kantpreferens beteenden) och neurotoxicitet observerades under hela exponerings- och återhämtningsperioden. THCP-exponeringen påverkade uttrycket av gener relaterade till γ-aminosmörsyra (GABA) och serotonin (5-HT), samt ledde till minskade nivåer av GABA och 5-HT. Efter återhämtning återgick GABA-nivån till normal, men 5-HT-nivån gjorde inte det, vilket tyder på att endast det serotoninerga systemet var bestående stört.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att störningar i det serotoninerga systemet och oxidativ stress kan förvärra neurotoxicitet, och att den förstnämnda var den huvudsakliga orsaken till depressionsliknande beteende. Denna studie bidrar till förståelsen av mekanismerna bakom beteendeförändringar som induceras av tidig exponering för THCP i zebrafiskar.

THC vs THCP

Låt oss gå igenom 4 av de mest viktiga punkterna och se vad är det för skillnad mellan komponenterna.

Kemisk Struktur

Tillhörande samma familj av cannabinoider, skiljer sig THCP och THC åt i deras kemiska strukturer och påverkan. THC, den mest förekommande cannabinoiden i cannabis, har en pentylkedja med fem kolatomer.

Å andra sidan har THCP, eller tetrahydrocannabiphorol, en utsträckt variant med en heptylkedja bestående av sju kolatomer. Denna skillnad i struktur är avgörande för hur de interagerar med kroppens CB1- och CB2-receptorer, vilket kan resultera i olika psykoaktiva effekter.

Koncentration i Cannabis

THC är den dominerande cannabinoiden i cannabis, med koncentrationer som kan nå upp till 30%.

I kontrast är THCP en mästare i dolda, endast en bråkdel av cannabisens kemiska makeup, vanligtvis mindre än 1%. Denna ringa förekomst gör THCP till en sällsynt juvel jämfört med mer förekommande cannabinoider som CBD, THC, CBN och CBG.

Tillgänglighet och Förekomst

THC är rikligt tillgänglig i många former som oljor, ätbara produkter, vapeprodukter och topikala lösningar, tack vare dess utbredda närvaro i cannabis.

THCP, däremot, är mer svåråtkomlig. Dess sporadiska närvaro i cannabisplantan gör isolering och extraktion av THCP till en komplex process. Produkter specifika för THCP är därför inte så vanliga och kan vara svåra att hitta.

Grad av forskning

När det kommer till forskning, har THC fått mycket uppmärksamhet.

Men för THCP, som är relativt nyligen upptäckt, finns det begränsad forskning om dess medicinska fördelar och effekter vid långtidsanvändning.

Tidiga studier och anekdotiska rapporter antyder att THCP kan ha en stark effekt och terapeutisk potential tack vare dess överlägsna bindningsaffinitet till CB1-receptorer. Dock behövs det mer forskning för att helt förstå och utnyttja THCP:s kapacitet.

Medan THC:s medicinska användningar, såsom dess smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaper, är väl dokumenterade, bidrar dess berusande effekter också till dess berömmelse.

Risken och biverkningarna med THCP

Det är viktigt att förstå att THCP såsom THCP med all sannolikhet klassas som narkotika och är inget som du kan hålla på med på lagligt vis. Den största riskerna mot din hälsa är något som jag kommer att ta upp härnäst men jag kan inte betona detta mer att THCP är olagligt.

Intensiv psykoaktiv effekt

THCP är en kraftfull psykoaktiv cannabinoid, vilket kan leda till starka och ibland överväldigande mentala effekter.

Användare kan möta psykologisk ångest, inklusive symtom som ångest eller paranoia, speciellt vid högre dosering eller bland individer ovana vid cannabisens psykoaktiva effekter.

Förändrad perception och potentiell försämring av beslutsförmåga under THCP:s påverkan kan också resultera i dålig motorik. Detta ökar risken för olyckor och skador, särskilt vid bilkörning eller hantering av tunga maskiner.

Kvalitetsproblem med THCP-produkter

Ett annat bekymmer med THCP är produktkvalitet och säkerhet.

Produktion av THCP kräver komplicerade kemiska processer på grund av dess ringa naturliga förekomst i cannabis. Dessa metoder kan leda till osäkra produkter, särskilt om tillverkningsprocessen innehåller genvägar eller bristfällig kvalitetskontroll.

Vidare, medan cannabisindustrin utvecklas, hänger reglering och teststandarder för nya cannabinoider efter.

Detta innebär att vissa THCP-produkter på marknaden kanske inte har genomgått grundliga säkerhets-, renhets- eller styrketester. I vissa fall kan produkterna inte ha den utlovade THCP-halten eller kan innehålla skadliga föroreningar.

Kort sammanfattning av THCP

 • Upptäckt 2019, är THCP en relativt ny cannabinoid som utmärker sig för sin starka bindning till CB1-receptorn och dess möjligt kraftfulla effekter.
 • THCP delar en liknande kemisk struktur med THC, men skiljer sig genom att ha en propylkedja med tre kolatomer, istället för THC:s pentylkedja med fem kolatomer. Denna skillnad kan påverka dess samspel med kroppens endocannabinoida system.
 • Produktionen av THCP är komplicerad på grund av dess ringa förekomst i cannabisplantor, vilket resulterar i att kvaliteten på THCP-produkter kan variera betydligt.
 • THCP antas ha kraftigare psykoaktiva effekter än THC, vilket kan leda till en mer intensiv upplevelse. Dock kan det också medföra obehag eller ångest hos vissa personer.
 • Forskningen kring THCP är fortfarande i ett inledande skede, och mycket återstår att lära om dess möjliga fördelar, biverkningar och långsiktiga påverkan.

FAQ

Kan THCP påvisas genom ett drogtest?

De flesta standard drogtester är designade för att identifiera THC och dess nedbrytningsprodukter, inte THCP. På grund av den liknande strukturen mellan THCP och THC finns det en möjlighet att THCP kan orsaka ett falskt positivt resultat i ett drogtest. Dessutom, om en produkt som innehåller THCP även har spår av THC, kan användningen av denna produkt leda till ett positivt resultat för THC i ett drogtest.

Är THCP olagligt i Sverige?

Ja, THCP är generellt olagligt i Sverige. Ett flertal THCP substanser blev narkotikaklassade 16:e januari 2024.

Referenslista

 1. What should we call these products?
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6937300/
 3. https://www.nature.com/articles/s41598-019-56785-1)
 4. What is THCP?
 5. Xie, Zhongtang, Guanghua Lu, and Yeting Yu. 2022. “Early-Stage High-Concentration Thiacloprid Exposure Induced Persistent Behavioral Alterations in Zebrafish” International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 17: 10920. https://doi.org/10.3390/ijerph191710920
 6. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/beslut-om-narkotikaklassning-och-forbud-mot-flera-nya-substanser/
Lite kort om mig själv

Jag är den som kallas CBD Snubben av mina närmaste vänner. Namnet kommer ifrån när jag började testa olika CBD oljor eftersom jag inte kunde hitta några tillförlitliga recensioner online. Efterhand som jag utforskade mer och delade mina erfarenheter, började jag prata allt mer om CBD med mina kompisar, och därav uppstod smeknamnet CBD Snubben.

Lämna en kommentar